Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 6 mei 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E140016 - Voorstel voor een besluit tot oprichting van een Europees platform voor de intensivering van de samenwerking bij het voorkomen en tegengaan van zwartwerk

-
E140016

Voorstel voor een besluit tot oprichting van een Europees platform voor de intensivering van de samenwerking bij het voorkomen en tegengaan van zwartwerk

De commissie neemt het voorstel voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren