Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 6 mei 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E140012 - Commissiemededeling: Het EU-scorebord voor justitie van 2014

- E140012

Commissiemededeling: Het EU-scorebord voor justitie van 2014

De commissie stelt voor de Commissiemededelingen over het toekomstige JBZ-meerjarenbeleidskader en over het EU-scorebord Justitie 2014 en de kabinetsappreciatie hiervan te betrekken bij de behandeling van de Commissiemededeling inzake een nieuw raamwerk om de rechtsstaat in de EU te versterken. De commissie zal bij de gezamenlijke behandeling van deze onderwerpen in de commissies I&A/JBZ, EUZA en V&J voorstellen een mondeling overleg met de bewindslieden van V&J te organiseren.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren