Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van 8 april 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E140003 - EU-voorstel Kader klimaat en energie 2030

- E140003

EU-voorstel Kader klimaat en energie 2030

Naar aanleiding van het verslag schriftelijk overleg (33858, C) besluit de commissie op 15 april 2014 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.
Ten aanzien van het voorstel voor een besluit betreffende de instelling van een marktstabiliteitsreserve voor de Europese regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten (COM(2014)20), besluit de commissie het opnieuw te agenderen zodra het verslag van het door de Tweede Kamer op 3 juni 2014 geplande AO beschikbaar is.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer