Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 8 april 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E140014 - Voorstel voor een herschikking van de verordening betreffende de visumcode van de Unie

- E140014

Voorstel voor een herschikking van de verordening betreffende de visumcode van de Unie

De commissie besluit het verordeningsvoorstel opnieuw te agenderen na de ontvangst van het BNC-fiche. De leden van de fracties van de SP en GroenLinks geven alvast aan inbreng te willen leveren na ontvangst van het BNC-fiche.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren