Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 1 april 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E130057 - Voorstel voor een richtlijn betreffende voorlopige rechtsbijstand voor verdachten en beklaagden wie de vrijheid is ontnomen en rechtsbijstand in procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel

- E130057

Voorstel voor een richtlijn betreffende voorlopige rechtsbijstand voor verdachten en beklaagden wie de vrijheid is ontnomen en rechtsbijstand in procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel

De commissie ziet op dit moment, gelezen het conceptverslag van het algemeen overleg in de Tweede Kamer van 20 maart 2014 over het behandelvoorbehoud bij het EU-wetgevingspakket waarborgen in strafrechtelijke procedures, geen reden om in overleg te treden met de regering en/of de Europese Commissie.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren