Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel/ JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Europese Zaken (EUZA) van 1 april 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Staat van de Europese Unie 2014 (33.877)

-
Follow-up van gesprek met de Commissie Meijers

De commissies stemmen in met de brief gericht aan de minister van Buitenlandse Zaken inzake publieke toegang tot raadsdocumenten.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren