Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 25 maart 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E140012 - Commissiemededeling: Het EU-scorebord voor justitie van 2014

- Mededelingen en informatie

De commissie besluit de op 17 maart 2014 verschenen mededeling van de Europese Commissie inzake het Justitie Scorebord 2014 (COM(2014)155/F1) in behandeling te nemen en voor procedure te agenderen als het BNC-fiche beschikbaar is.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren