Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 18 maart 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E140008 - Commissiemededelingen over de toekomstige prioriteiten op het gebied van Justitie en Binnenlandse Zaken (post-Stockholmprogramma)

- E140008

Commissiemededelingen over de toekomstige prioriteiten op het gebied van Justitie en Binnenlandse Zaken (post-Stockholmprogramma)

De commissie geeft te kennen behoefte te hebben aan een kabinetsreactie op de beide mededelingen. Na ontvangst van deze reactie zal een inbrengdatum bepaald worden.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren