Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 18 maart 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E090015 - Richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2003/48/EG betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling

- Subsidiariteitsexcercitie regering

De commissie besluit de rapportage over de subsidiariteitsexercitie van de regering in de "Staat van de Unie" te betrekken bij de Algemene Europese Beschouwingen op 15 april 2014.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman