Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van 18 februari 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E140003 - EU-voorstel Kader klimaat en energie 2030

- E140003

EU-voorstel Kader klimaat en energie 2030

De leden van de fracties van PvdA (Koning), SP (Vliegenthart), D66 (Van Boxtel) en GroenLinks (Vos) leveren inbreng voor schriftelijk overleg met de regering.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer