Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 11 februari 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E140004 - Voorstel voor een verordening inzake een Europees netwerk van diensten voor arbeidsvoorziening, de toegang van werknemers tot mobiliteitsdiensten en de verdere integratie van de arbeidsmarkten

-
E140004

Voorstel voor een verordening inzake een Europees netwerk van diensten voor arbeidsvoorziening, de toegang van werknemers tot mobiliteitsdiensten en de verdere integratie van de arbeidsmarkten

De commissie het voorstel te agenderen voor inbreng schriftelijk overleg zodra het BNC-fiche beschikbaar is.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren