Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 28 januari 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E130057 - Voorstel voor een richtlijn betreffende voorlopige rechtsbijstand voor verdachten en beklaagden wie de vrijheid is ontnomen en rechtsbijstand in procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel

- E130057

Voorstel voor een richtlijn betreffende voorlopige rechtsbijstand voor verdachten en beklaagden wie de vrijheid is ontnomen en rechtsbijstand in procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel

De commissie besluit op dit moment, in afwachting van het algemeen overleg dat in de Tweede Kamer gepland staat, niet in schriftelijk overleg te treden met de regering en/of de Europese Commissie naar aanleiding van (het BNC-fiche bij) de conceptrichtlijn.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren