Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van 28 januari 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E140003 - EU-voorstel Kader klimaat en energie 2030

- E140003

EU-voorstel Kader klimaat en energie 2030

De commissie besluit de behandeling in de Tweede Kamer en het BNC-fiche af te wachten. Er zal bij het ministerie worden nagevraagd of het BNC-fiche vóór de technische briefing over energie en klimaat, welke gepland staat voor 18 februari 2014, beschikbaar is.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer