Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 21 januari 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E140008 - Commissiemededelingen over de toekomstige prioriteiten op het gebied van Justitie en Binnenlandse Zaken (post-Stockholmprogramma)

- JBZ-meerjarenbeleidskader 2015-2020 (32317, DJ)

De commissie neemt de brief van de bewindspersonen van Veiligheid en Justitie van 14 januari 2014 inzake de Nederlandse voorbereiding op het JBZ-meerjarenbeleidskader 2015-2020 (post-Stockholmprogramma) voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren