Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van 14 januari 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E130018 - Groenboek: een EU-beleidskader op het gebied van klimaatverandering en energiebeleid voor 2030

- E130018

Groenboek: een EU-beleidskader op het gebied van klimaatverandering en energiebeleid voor 2030

De commissie neemt de brief van de staatssecretaris van I&M van 19 december 2013 met een reactie op de nadere vragen over over het groenboek klimaatverandering (verslag schriftelijk overleg 22112, GL) en de brief van 19 december jl. met de definitieve kabinetsreactie op het groenboek (22112, GK) voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer