Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van 14 januari 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E130004 - Richtlijnvoorstel tot wijziging van Richtlijn 2012/34/EU van 21 november 2012 tot instelling van één Europese spoorwegruimte met betrekking tot de openstelling van de markt voor het binnenlands passagiersvervoer per spoor en het beheer van de spoorweginfrastructuur

- E130002 t/m E130008 - Vierde Spoorwegpakket: Quick scan impactanalyse (33546, F) en brief Europese Commissie (33546, E)

De commissie neemt de brief van de Europese Commissie van 31 juli 2013 met de reactie op het door de Eerste Kamer gemaakte subsidiariteitsbezwaar (33546, E) en de brief van de staatssecretaris van I&M van 11 november 2013 inzake de nationale impactanalyse van het Vierde Spoorwegpakket (33546, F en bijlage) voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer