Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 10 december 2013
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E130057 - Voorstel voor een richtlijn betreffende voorlopige rechtsbijstand voor verdachten en beklaagden wie de vrijheid is ontnomen en rechtsbijstand in procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel

- E130057

Voorstel voor een richtlijn betreffende het recht op voorlopige rechtsbijstand voor burgers die verdachte of beklaagde zijn in een strafproces en tegen wie een Europees aanhoudingsbevel is uitgevaardigd

De commissie wenst de BNC-fiche van de regering uiterlijk op 17 januari 2014 te ontvangen.

Inbreng voor het schriftelijk overleg wordt geleverd op 28 januari 2014.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren