Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 10 december 2013
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E140008 - Commissiemededelingen over de toekomstige prioriteiten op het gebied van Justitie en Binnenlandse Zaken (post-Stockholmprogramma)

- 32317, DF (Post-Stockholm Programma)

Brief inzake aanvullende Nederlandse schriftelijke inbreng JBZ meerjarenbeleidskader vanaf 2015 t.b.v. JBZ-Raad 5-6 december a.s.; JBZ-Raad

De commissie besluit naar aanleiding van de brief van 3 december 2013 en van eerdere brieven van de minister en staatssecretaris van V&J over het JBZ-meerjarenbeleidskader om in februari 2014 een mondeling overleg met de bewindslieden te houden over het Post-Stockholm Programma.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren