Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van 3 december 2013




Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E120040 - Voorstel voor een verordening betreffende de periodieke technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens en tot intrekking van Richtlijn 2009/40/EG

- E120040 t/m E120042: Vervolgcorrespondentie n.a.v. subsidiariteitsbezwaar periodieke controles (waaronder APK-keuringen) van motorvoertuigen etc.

De commissie besluit de bespreking van de brief van de minister van I&M van 22 november 2013 (33431, F) en de reactie van de Europese Commissie van 27 november 2013 (33431,G) aan te houden tot de commissievergadering van 17 december 2013.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer