Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 3 december 2013
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E100039 - Voorstel voor een gemeenschappelijke procedure voor toegang en verblijf van seizoenarbeiders

- Geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 5-6 december 2013

JBZ-Raad

Naar aanleiding van de bespreking van de brief van de bewindslieden van Veiligheid en Justitie van 27 november 2013 inzake de aanbieding van de geannoteerde agenda van de JBZ-Raadsvergadering van 5-6 december 2013, verzoekt de commissie de staf om ambtelijk de reactie op de brief van de commissie d.d. 12 november 2013 met vragen naar aanleiding van het verslag van de JBZ-Raad van 7-8 oktober 2013 te rappelleren. De commissie besluit de brief verder voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren