Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van 26 november 2013
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E130050 - Werkprogramma 2014 van de Europese Commissie

- E130050

Werkprogramma 2014 van de Europese Commissie

De commissie stelt voor het voorstel 'Een kader voor het klimaat- en energiebeleid voor 2030' als prioritair te selecteren.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer