Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van 26 november 2013
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E130018 - Groenboek: een EU-beleidskader op het gebied van klimaatverandering en energiebeleid voor 2030

- E130018

Groenboek: een EU-beleidskader op het gebied van klimaatverandering en energiebeleid voor 2030

Inbreng voor nader schriftelijk overleg met de regering wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Vos). Op basis van deze inbreng zal een conceptbrief worden opgesteld en per e-mail rondgezonden, opdat andere fracties zich desgewenst kunnen aansluiten.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer