Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 26 november 2013
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E140008 - Commissiemededelingen over de toekomstige prioriteiten op het gebied van Justitie en Binnenlandse Zaken (post-Stockholmprogramma)

- 32317, DC

verslag van een schriftelijk overleg inzake Post-Stockholm

De commissie bespreekt de Nederlandse voorbereiding op het post-Stockholm Programma naar aanleiding van de brief van de bewindslieden van V&J, d.d. 18 november 2013, inzake de Nederlandse voorbereiding op het toekomstig EU-JBZ beleidskader en de aanbiedingsbrief van de staatssecretaris van V&J, d.d. 22 november 2013, inzake de visie van acht lidstaten op de algemene uitgangspunten voor het toekomstige EU-JBZ beleidskader. De commissie besluit in schriftelijk overleg te treden met de regering. De staf stelt een concept commissiebrief op, die ter goedkeuring aan de commissieleden wordt rondgestuurd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren