Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van 19 november 2013
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E130018 - Groenboek: een EU-beleidskader op het gebied van klimaatverandering en energiebeleid voor 2030

- E130018

Groenboek: een EU-beleidskader op het gebied van klimaatverandering en energiebeleid voor 2030

De commissie besluit op 26 november 2013 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg met de regering.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer