Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 5 november 2013
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E140008 - Commissiemededelingen over de toekomstige prioriteiten op het gebied van Justitie en Binnenlandse Zaken (post-Stockholmprogramma)

- Post-Stockholmprogramma

De commissie besluit de bespreking van het post-Stockholmprogramma opnieuw te agenderen na de positiebepaling van de regering. Zij stelt tevens voor dat de bespreking van het post-Stockholmprogramma een van de gespreksonderwerpen met de Commissie Meijers wordt (zie volgend agendapunt).