32.013

Toekomst financiële sector



Dit dossier bevat officiële parlementaire publicaties over onder andere de toekomst van de bankensector.


Stand van zaken

De commissie heeft op 2 november 2021 het verslag van een nader schriftelijk overleg van 7 oktober 2021 (EK, K) met de minister van Financiën over bankenresolutie en de toekomst van de financiële sector voor kennisgeving aangenomen.

De commissie was in nader schriftelijk overleg getreden naar aanleiding van het verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van 9 juni 2021 (EK, J) over bankenresolutie.

Zie ook:


Kerngegevens

begonnen

9 december 2009

titel

Toekomst financiële sector

Documenten

358