33.614

EU-voorstellen: Slimme Grenzen COM(2013)95, 96 en 97In dit dossier treft u kamerstukken die te maken hebben met de behandeling van de Europese voorstellen uit het pakket slimme grenzen. Dit pakket bestaat uit de volgende voorstellen:

  • Voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EG) nr. 562/2006 in verband met het gebruik van het inreis-uitreissysteem (EES) en het programma voor geregistreerde reizigers (RTP)
  • Voorstel voor een verordening tot instelling van een programma voor geregistreerde reizigers
  • Voorstel voor een verordening tot instelling van een inreis-uitreissysteem (EES) voor de registratie van inreis- en uitreisgegevens van onderdanen van derde landen die de buitengrenzen van de Europese Unie overschrijden

Zie voor meer informatie ook dossiers E130015, E130016 en E130017 op de Europapoort.


Kerngegevens

begonnen

1 april 2013

schriftelijke voorbereiding


Documenten

7