34.637

EU-voorstellen: Pakket inzake nieuwe EU-regels voor auteursrechten COM(2016)593 en COM(2016)594Dit kamerstukkendossier bevat relevante documenten die te maken hebben met de behandeling van de Europese voorstellen uit het pakket inzake nieuwe EU-regels voor auteursrechten. De commissie voor I&A/JBZ behandeld de volgende voorstellen uit dit pakket:

  • Voorstel voor een richtlijn inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt
  • Voorstel voor een verordening tot vaststelling van voorschriften inzake de uitoefening van auteursrechten en naburige rechten bij bepaalde online-uitzendingen van omroeporganisaties en doorgifte van televisie- en radioprogramma’s

Zie voor meer informatie ook dossiers E160037 en E160038 op de Europapoort.


Kerngegevens

begonnen

22 december 2016

schriftelijke voorbereiding


Documenten