35.856

EU-voorstel: Commissiemededeling: de EU-strategie inzake vrijwillige terugkeer en re-integratie (COM(2021)120)Dit kamerstukkendossier bevat relevante documenten die te maken hebben met de behandeling van het EU-voorstel: Commissiemededeling: de EU-strategie inzake vrijwillige terugkeer en re-integratie.

Meer informatie over de behandeling van het voorstel is terug te vinden in E-dossier E210012.


Kerngegevens

begonnen

7 juni 2021

titel

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad: De EU-strategie inzake vrijwillige terugkeer en re-integratie

Documenten