JOIN(2015)9

Commissiemededeling: Tenuitvoerlegging van het Europees nabuurschapsbeleid in 2014
Kerngegevens

ingediend

25 maart 2015

nummer

JOIN(2015)9

afkomstig van

Europese Commissie

stand van zaken Europese behandeling

Europese databank EUR-Lex

pdf-document Download Europees Voorstel