COM(2022) 781

Alert Mechanism Report 2023




Kerngegevens

ingediend

22 november 2022

nummer

COM(2022) 781

taal

engels

afkomstig van

Europese Commissie

stand van zaken Europese behandeling

Europese databank EUR-Lex

pdf-document Download Europees Voorstel