COM(2022)600

Communication from the Commission: 2022 European Semester - Spring Package
Kerngegevens

ingediend

23 mei 2022

nummer

COM(2022)600

taal

engels

afkomstig van

Europese Commissie

stand van zaken Europese behandeling

Europese databank EUR-Lex

pdf-document Download Europees Voorstel