COM(2022)591

Voorstel voor een Verordening van de Raad tot vaststelling van een kader om de uitrol van hernieuwbare energie te versnellenDit is een voorstel bij Edossier: E220029


Kerngegevens

ingediend

9 november 2022

nummer

COM(2022)591

afkomstig van

Europese Commissie

stand van zaken Europese behandeling

Europese databank EUR-Lex

pdf-document Download Europees Voorstel