COM(2022)143

Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het versterken van de positie van de consument voor de groene transitie door middel van betere informatie en bescherming tegen oneerlijke praktijkenDit is een voorstel bij Edossier: E220010


Kerngegevens

ingediend

30 maart 2022

nummer

COM(2022)143

afkomstig van

Europese Commissie

stand van zaken Europese behandeling

Europese databank EUR-Lex

pdf-document Download Europees Voorstel