COM(2021)93

Voorstel voor een richtlijn ter versterking van de toepassing van het beginsel van gelijke beloning van mannen en vrouwenDit is een voorstel bij Edossier: E210011


Kerngegevens

ingediend

4 maart 2021

nummer

COM(2021)93

afkomstig van

Europese Commissie

stand van zaken Europese behandeling

Europese databank EUR-Lex

pdf-document Download Europees Voorstel