COM(2021)805

Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de beperking van de methaanemissies in de energiesector en tot wijziging van Verordening (EU) 2019/942Dit is een voorstel bij Edossier: E220012


Kerngegevens

ingediend

15 december 2021

nummer

COM(2021)805

afkomstig van

Europese Commissie

stand van zaken Europese behandeling

Europese databank EUR-Lex

pdf-document Download Europees Voorstel