COM(2020)745

Alert Mechanism Report 2021
Kerngegevens

ingediend

18 november 2020

nummer

COM(2020)745

afkomstig van

Europese Commissie

stand van zaken Europese behandeling

Europese databank EUR-Lex

pdf-document Download Europees Voorstel