COM(2020)150

Commissiemededeling Europees Semester 2020 beoordeling hervormingen en evaluaties landverslagen
Kerngegevens

ingediend

26 februari 2020

nummer

COM(2020)150

afkomstig van

Europese Commissie

stand van zaken Europese behandeling

Europese databank EUR-Lex

pdf-document Download Europees Voorstel