COM(2019)653

Voorstel voor een gezamenlijk verslag over de Werkgelegenheid van de Commissie en de Raad bij de mededeling van de Commissie over de jaarlijkse strategie over duurzame groei 2020
Kerngegevens

ingediend

17 december 2019

nummer

COM(2019)653

afkomstig van

Europese Commissie

stand van zaken Europese behandeling

Europese databank EUR-Lex

pdf-document Download Europees Voorstel