COM(2016)799

Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot aanpassing van een aantal rechtshandelingen die verwijzen naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan de artikelen 290 en 291 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese UnieDit is een voorstel bij Edossier: E170006


Kerngegevens

ingediend

14 december 2016

nummer

COM(2016)799

afkomstig van

Europese Commissie

stand van zaken Europese behandeling

Europese databank EUR-Lex

pdf-document Download Europees Voorstel