COM(2016)798

Voorstel voor een Verordening tot aanpassing van een aantal rechtshandelingen op het gebied van justitie die verwijzen naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese UnieDit is een voorstel bij Edossier: E170006


Kerngegevens

ingediend

14 december 2016

nummer

COM(2016)798

afkomstig van

Europese Commissie

stand van zaken Europese behandeling

Europese databank EUR-Lex

pdf-document Download Europees Voorstel