COM(2016)606

Voorstel voor een amendement van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 over budgettaire discipline, samenwerking op het gebied van budgettaire zaken en financieel management
Kerngegevens

ingediend

14 september 2016

nummer

COM(2016)606

taal

engels

afkomstig van

Europese Commissie

stand van zaken Europese behandeling

Europese databank EUR-Lex

pdf-document Download Europees Voorstel