COM(2016)314

Voorstel voor een besluit over het gebruik van de marge voor onvoorziene uitgaven in 2017
Kerngegevens

ingediend

30 juni 2016

nummer

COM(2016)314

afkomstig van

Europese Commissie

stand van zaken Europese behandeling

Europese databank EUR-Lex

pdf-document Download Europees Voorstel