COM(2012)388

Gewijzigd voorstel voor een verordening tot bepaling van het meerjarig financi-eel kader voor de jaren 2014-2020Dit is een voorstel bij Edossier: E110035b


Kerngegevens

ingediend

6 juli 2012

nummer

COM(2012)388

afkomstig van

Europese Commissie

stand van zaken Europese behandeling

Europese databank EUR-Lex

pdf-document Download Europees Voorstel