COM(2011)398

Voorstel voor een verordening tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020Dit is een voorstel bij Edossier: E110035b


Kerngegevens

ingediend

29 juni 2011

nummer

COM(2011)398

afkomstig van

Europese Commissie

stand van zaken Europese behandeling

Europese databank EUR-Lex

pdf-document Download Europees Voorstel