Commissievergaderingen van de commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)Er is nog geen nieuwe vergadering gepland.