Dinsdag 30 mei 2023, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Agenda

1.Vaststellen agenda

3.35673

Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie

Inbreng voor het nader voorlopig verslag

8.36200 XV, P

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van SZW over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023

Bespreking

9.36200 XV, Q

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor APP over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023

Bespreking

10.21501-31, BE

Brief van de minister van SZW inzake verslag Informele Raad WSB van 3 en 4 mei 2023; Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

12.Rondvraag


Korte aantekeningen