Dinsdag 30 mei 2023, commissie Financiën (FIN)
Agenda

1.Vaststellen agenda

2.21501-07, FN / FO

Brief van de minister van Financiën over verslag Eurogroep en informele Ecofinraad van 28 en 29 april 2023; Brief van de minister van Financiën over geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad van 15 en 16 mei 2023; Raad voor Economische en Financiële Zaken

Bespreking

4.36108, J

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van IenW en de minister van Financiën over arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden op Schiphol; Derde incidentele suppletoire begroting Financiën 2022 inzake aandelenemissie Air France-KLM

Bespreking schriftelijk overleg

5.36350, B

Voorjaarsrapportage Raad van State 2023 (12 mei 2023, 50 p.)

Bespreking

8.Halfjaarlijks rappel toezeggingen Financiën

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2023

9.Bericht 'RvS loopt aan tegen hardheid van de wet'

Bespreking

10.IPCM 'Role of national parliaments in overseeing the spending of EU funds and the Next Generation EU plan' (26 juni, Brussel)

Inventarisatie deelname

12.Ter informatie: openstaande correspondentie

13.Rondvraag


Korte aantekeningen