Dinsdag 23 mei 2023, commissie Justitie en Veiligheid (J&V)
Agenda

1.Inloop

vanaf 5 minuten voor aanvang vergadering

2.Vaststellen agenda

7.35349, I

Brief van de minister voor Rechtsbescherming over de stand van zaken met betrekking tot de Wet Uitbreiding Slachtofferrechten; Wet uitbreiding slachtofferrechten

Bespreking

12.Rondvraag


Korte aantekeningen