Dinsdag 9 mei 2023, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Agenda

1.Vaststellen agenda

6.21501-31, BD

Brief van de minister van SZW over Geannoteerde Agenda Informele Raad WSB van 3 en 4 mei 2023; Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

Bespreking

8.Rondvraag


Korte aantekeningen